Chleb Powszedni – Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego

 

 

 

X. Rozmyślanie.

O Piekle.

 

 

Szczególne kary za siedem grzechów głównych.

I. Kary za pychę, zazdrość, gniew i chciwość.

II. Za nieczystość, nieumiarkowanie i lenistwo.

 

 

„Jak wiele się wynosiła i w rozkoszach była, tyle jej zadajcie cierpienia i smutku” (Obj 18, 7).

Zawartość strony

I. Tajemnicze Ramię Boże umie wynagrodzić każdemu wedle jego uczynków. Sięga ono do najdalszych głębin piekła i na każdym wyciska ogniste znamię sprawiedli­wości wedle ilości popełnionych grzechów i wedle do­znawanej w nich przyjemności. Ogień piekielny jest Na­rzędziem Boskiej sprawiedliwości, która tyle zadaje cier­pień i mąk, na ile zasługuje złość grzechu. O pysznych pisze Izajasz: „Strącona do piekła pycha twoja… Jakżeś upadł z Nieba lucyferze, któryś rano wschodził?… Któ­ryś mówił w sercu swoim: “Wstąpię na Niebo, nad gwia­zdy Boże wywyższę stolicę moją. Wszakże aż do otchłani strącony będziesz, w głębokości dołu” (Iz 14, 11—15). Pycha, która pięła się tak wysoko, że chciała się usado­wić obok Boga, a nawet na miejscu Pana Boga, upadnie naj­głębiej i od innych będzie podeptana.

Jakież znowu kary będą w piekle dla chciwych i za­zdrosnych! Ci którzy troszczyli się tylko o dobra docze­sne, którzy chcieli być bogatymi i wszystko posiadać, którzy nikomu niczego nie użyczyli, będą w wieczności zupełnie ubogimi, tak ubogimi jak nikt na świecie. Z naj­większego zbytku spadną w skrajną nędzę, żyć będą poza Panem Bogiem, odepchnięci od Niego na wieki, choć każde włó­kno ich serca tęsknić będzie za Bogiem. To będzie największe ubóstwo, którego nie można określić słowami.

Gniew karany jest w piekle odczuciem złości i zapalczywości. Przepowiedział to Psalmista mówiąc: „Grzesz­nik ujrzy i będzie się gniewał, będzie zgrzytał zębami i będzie schnął, żądza niezbożnych zaginie” (Ps 111, 10).

Rozważmy to wszystko i pamiętajmy, że tam będzie tyle mąk i cierpień ile tu na ziemi było zadowolenia zmysło­wego i pożądliwości. Unikajmy więc pychy, a kochajmy pokorę i braterską miłość, byśmy byli wywyższeni, ubogaceni wiecznymi dobrami i aby Bóg uznał nas za swe wierne dzieci.

 

II. Każdy rodzaj grzechu, każdy zmysł i każdy członek otrzymują w piekle swoistą karę. Czegóż więc spodzie­wać się mogą ci, którzy dogadzali ciału swemu grzechami zmysłowymi? Ogień pożądliwości, który tak gwałtownie palił się w nich przeniknie dotkliwie ich ciała i bezustan­nie będzie je pochłaniał tym bardziej, im więcej puszczali wodze namiętnościom. Ciała ich przybiorą odrażającą postać, tak jak już często na ziemi występki te niszczą piękno ciała i duszy. Będą odrazą i obrzydzeniem dla współ potępieńców i innych złych duchów. Pismo św. powiada o nieumiarkowanych i oddających się obżar­stwu, że będą cierpieć głód jak psy. Będą wiecznie cier­pieć pragnienie bez możliwości doznania jakiejkolwiek ochłody. Wiecznie spalony język, gardło wyschnięte, oblicze rozgorączkowane, bez pokrzepienia, jak to widać w przypowieści o bogatym biesiadniku, który nie mógł otrzymać ani kropli wody. Leniwi i gnuśni, którzy umieli urządzać się tak wygodnie, w piekle nie zaznają nigdy wypoczynku i ustawiczne wyrzuty sumienia będą ich nie­ustannie dręczyć. Oto takimi mękami kończy się używa­nie grzesznych przyjemności i tak wyglądają wykonawcy Bożej Sprawiedliwości.

 

Modlitwa:

O Najsprawiedliwszy Boże! Twoje Boskie słowa i wiara w nie, oraz moje własne sumienie mówią mi, że Twoja Wszechmoc i Sprawiedliwość wymierzą mękę wedle miary grzechów. Jakże dotychczas byłem ślepy, jakże mało się bałem tych strasznych kar i jak złe moje skłon­ności ciągnęły mnie właśnie tam, gdzie Twoja sprawie­dliwość karze.

Nie dopuść mój Boski Odkupicielu, żebym padł ofiarą mej nędzy, wybaw mnie od tych mąk, daj, bym poznał moje zaślepienie i zło, żebym prawdziwym żalem opłakał me grzechy. Zmiłuj się nade mną i nad wszystkimi innymi, którzy żyją w podobnym zaślepieniu. Przez Zasługi Twej Męki i śmierci daruj mi moją karę i daj mi jeszcze choć jedną duszę, która inaczej by zginęła, abym wraz z nią mógł Cię na wieki miłować i wielbić. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022