Źródło: Missye Katolickie : czasopismo miesięczne illustrowane. R. 58, 1939, nr 1

 

 

Prośmy Boga Wszechmogącego, aby wszyscy pozostający poza prawdziwym Kościołem, a w szczególności wszyscy chrześcijanie, którzy mają błędne pojęcie o Kościele Chrystusowym, poznali, że jedynie ten Kościół Katolicki jest prawdziwym i aby Doń wrócili. Dziś zaś przede wszystkim módlmy się:

 

 

Czwarty dzień 21 stycznia

 

O powrót do Kościoła luteranów i innych europejskich protestantów.

 

 

W każdym dniu oktawy na podaną intencję odmawia się poniższe modlitwy:

 

Ojcze Nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

Ant. Aby wszyscy byli jedno, jako Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie; aby i oni w nas jedno byli, aby uwierzył świat, iżeś Ty Mnie posłał.

 

V. Ja tobie powiadam, iżeś ty jest Piotr.

R. A na tej opoce zbuduję Kościół Mój.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

MÓDLMY SIĘ:

Panie Jezu Chryste, Któryś rzekł Apostołom; Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie patrz na grzechy nasze, lecz na Wiarę Kościoła Twego i racz Go według Twej Woli obdarzyć pokojem i zjednoczyć. Który żyjesz i królujesz Bóg po wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

Całość wpisu dot. Oktawy modłów o Jedność Kościoła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024