Pogadanki religijne dla dzieci na cały Rok Kościelny

1957

 

 

 

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

 

 

 

Wyjątek z Ewangelii Św. Mateusza 28, 18 – 20

Treść: Idąc nauczajcie

Cel pogadanki: Trzeba uważnie słuchać Nauki Religii (gdy mówimy o Panu Jezusie).

Chrzest. Chrześcijanie. Rola nauczająca Kościoła Świętego.

 

 

Pan Jezus gdy chodził po ziemi wybrał Sobie gromadkę uczniów, którzy chodzili razem z Nim, słuchali Jego nauki i towarzyszyli Mu w Jego dalekich podróżach. Nazywamy ich Apostołami. Było ich dwunastu (Pokazać, odliczając 12 dzieci, ile to jest “dwunastu”).

Nie dużo prawda? Tak, nie dużo. Najstarszym był Święty Piotr, którego Pan Jezus ustanowił (przeznaczył na) Swoim zastępcą. Gdy Pan Jezus odszedł później do Nieba, Św. Piotr zastępował Go, to znaczy rządził za Niego całym Kościołem Świętym, to jest wszystkimi ludźmi, którzy wierzą w Pana Jezusa i kochają Go.

Bo wszyscy ci ludzie, my wszyscy co wierzymy w Pana Jezusa, kochamy Go, jesteśmy ochrzczeni, wszyscy razem nazywamy się Kościołem Świętym. Bo wśród nas jak w Kościele mieszka zawsze Pan Jezus. Choć Go nie widać, ale On jest pośród nas i widzi nas zawsze. Jesteśmy zawsze z Nim, a On z nami, tak jak przedtem był wśród Apostołów.

Apostołów było więc nie wielu (nie dużo). I do tej malutkiej gromadki Pan Jezus pewnego dnia powiedział, że może wszystko co zechce uczynić na Niebie i ziemi, bo jest Bogiem. I wysłał Apostołów, żeby w Jego Imieniu szli do ludzi i żeby wszystkich ludzi na całym świecie uczyli tego, co On ich uczył, żeby powtórzyli im każde Jego Słowo, bo wtedy każdy człowiek będzie wiedział jak trzeba żyć, aby się Panu Bogu podobać i zasłużyć sobie na Niebo. I kazał Pan Jezus Apostołom, ażeby tych, co uwierzą w Niego, chrzcili i odtąd ci, którzy w Pana Jezusa wierzą i są ochrzczeni, nazywają się Chrześcijanami.

A my czy jesteśmy Chrześcijanami? Tak jesteśmy, bo nas ksiądz ochrzcił. A kiedy? Jak byliśmy malutkimi dziećmi. Odtąd należymy do Kościoła Świętego, jesteśmy Chrześcijanami-Katolikami. Na Chrzcie Świętym kapłan polewa główkę dziecka wodą i mówi: Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – a rodzice chrzestni przyrzekają, że dziecko będzie starało się być zawsze grzeczne i dobre, że będzie kochać Pana Jezusa, postępować tak, jak On kazał. Za nas też tak rodzice chrzestni obiecali, więc musimy się starać być coraz lepsi, coraz grzeczniejsi, żebyśmy byli dobrymi Chrześcijanami. Pan Jezus, żeby nas kochał, żeby się na nas z Miłością patrzył, żeby wśród nas przebywał.

A więc powiedział Pan Jezus Apostołom, żeby głosili Jego Naukę, aby chrzcili tych, co uwierzą, a wiecie co jeszcze im powiedział: aby się nikogo i niczego nie bali, bo On jest z nimi aż do skończenia świata, zawsze. Powtórzę wam te słowa Pana Jezusa, tak samo jak je powiedział do Apostołów: “Dana mi jest wszystka Władza na Niebie i na ziemi. Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je chować wszystko, comkolwiek wam przykazał. I oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

I Apostołowie poszli jak im Pan Jezus przykazał i wszystkim ludziom powtarzali Naukę Pana Jezusa. A gdy i oni za Panem Jezusem odeszli do Nieba, naznaczyli przedtem swoich następców biskupów i kapłanów, którzy znowu nam powtarzają Słowa Pana Jezusa. I oni i wszyscy ci, co powtarzają Słowa Pana Jezusa tak, jak On je powiedział – wszyscy wypełniają to, co On kazał robić Apostołom, gdy ich na cały świat rozsyłał, by głosili Jego Naukę. Wszędzie już teraz ludzie słyszą o Panu Jezusie. Nie tylko tu u nas księża i siostrzyczki mówią o Nim, ale niektórzy z nich pojechali także do małych czarnych murzynków, co mieszkają w ciepłych krajach i do ślicznych malutkich Japończyków, co mają żółte buzie, i do zapakowanych w cieplutkie futra Eskimosów, co cały rok mieszkają w domkach ze śniegu.

A Pan Jezus patrzy z Nieba na serduszka wszystkich dzieci, które też dziecko uważniej słucha opowiadań o Nim i które postępuje tak jak On powiedział. I uśmiecha się z Miłością, bo dużo jest takich kochanych, dobrych dzieci na świecie.

I my chcemy też do nich należeć, Ale gdy chcemy postępować tak jak Pan Jezus nauczał, musimy zawsze bardzo uważnie słuchać, gdy nas starsi opowiadają o Panu Jezusie, bo jakże inaczej moglibyśmy się dowiedzieć czego On uczył i co nakazywał.

Powinniśmy także zawsze bardzo czcić i szanować i kochać każdego księdza, bo jest zastępcą Pana Jezusa i Apostołów i wszystkich tych powinniśmy kochać, którzy nam mówią o Panu Jezusie i powtarzają nam Jego Słowa, a w ten sposób uczą nas tak żyć jak On uczył żyć na ziemi, aby dojść do Nieba.

Gdy powtarzają nam to, co Pan Jezus mówił, to tak jakby Sam Pan Jezus mówił do nas ich ustami.

A tym bardziej jeszcze musimy ich słuchać, czcić i kochać, że Pan Jezus zawsze jest z nimi, bo Sam powiedział – jak słyszeliście. że zawsze będzie z tymi, co Go kochają i o Nim mówią.

Chcemy się uczyć o Tobie

słodki Jezuniu mały

i chcemy tak postępować

jak Ty kazałeś.

W życiu się chcemy kierować

Twymi Słowami –

Błogosław nam, Sam nas prowadź,

bądź zawsze z nami.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023