23 Kwietnia.

Św. Wojciech, arcybiskup i męczennik.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

 

Św. Wojciech, arcybiskupŚw. Wojciech z wysokiego pochodził rodu. Ojciec jego Sławnicz spokrewniony był z cesarzem Ottonem, matka zaś Strzeżysława, córką była księcia czeskiego Bolesława. Na Chrzcie Świętym otrzymał imię Wojciech, a później na bierzmowaniu Adalbert, stąd Niemcy zwią go Adalbertem. W dzieciństwie zachorował śmiertelnie. Rodzice ofiarowali go na Służbę Najświętszej Panny Maryi jeżeli zdrowie odzyska. Wyzdrowiał więc oddali go biskupowi Magdeburskiemu na wychowanie, przez którego też po ukończeniu nauk został wyświęcony na kapłana 981r. Widząc, jak arcybiskup Pragi, Dytmar, umierając, bał się o swe zbawienie, iż był pobłażliwym na występki diecezjan, stał się gorliwym o zbawienie bliźnich, a sam przywdział włosiennice i umartwione wiódł życie. Wybrany arcybiskupem Pragi, chciał naprawić to, co poprzednik jego zepsuł, ale złe było głęboko zakorzenione. Lud i szlachta oddani byli rozpuście, sprośnym występkom, i krzywo patrzyli na Wojciecha, że ich upominał do poprawy życia. Widząc zatwardziałość swej owczarni, poszedł do Rzymu, a otrzymawszy od Papieża Jana XV zwolnienie od biskupich obowiązków, wstąpił do Zakonu Benedyktynów w Monte Cassino. Prosili Czesi Papieża, aby kazał wrócić Św. Wojciechowi do Pragi, obiecując poprawę. Kiedy Wojciech powrócił, widział że go oszukano, popełniano coraz większe bezprawia, wymordowano nawet całą jego rodzinę, więc odwrócił się od Czechów na zawsze, i poszedł głosić Słowo Boże do Polski. Bolesław Chrobry przyjął go życzliwie i uprosił dlań u Papieża arcybiskupstwo Gnieźnieńskie. Chodził Św. Wojciech po całym kraju, i utwierdzał lud w Wierze Chrześcijańskiej. Lud zbiegał się doń tłumnie, i pilnie słuchał nauk. Miejsca gdzie Św. Wojciech misje odprawiał, zwano ,,modlnicami”, i zasadzano tam na pamiątkę drzewa, lub budowano kaplice. W Krakowie na rynku prawił kazania, na miejscu gdzie dziś stoi kaplica Św. Wojciecha. Po kilkuletnim w Polsce pobycie poszedł nawracać Prusaków. W bliskości Królewca napadli na niego, i przebili go 7 włóczniami dnia 23 kwietnia 997 r. – Bolesław Chrobry wykupił ciało jego od Prusaków, i z wielką czcią złożył je w katedrze Gnieźnieńskiej, gdzie do dziś dnia spoczywa i cudami słynie. Śpiewają u grobu Św. Wojciecha codziennie pieśń Bogarodzica Dziewica, której autorstwo jemu przypisują.

 

 

Pieśń Św. Wojciecha.

Boga Rodzico, Dziewico Bogiem wsławiona Marya!

U Twego Syna gospodyna – Matko zwolena, Marya!

Ziść nam spust winom Kyrie elejson.

Twego Syna Chrzciciela zbożny czas 

Usłysz głosy, napełnij myśli człowiecze 

Usłysz modlitwę, którzy Cię prosimy 

To dać raczy, jakoż prosimy, 

Daj na świecie zbożny pobyt 

Po żywocie Rajski przebyt Kyrie eleison.

 

 

Modlitwa.

Wszechmogący,  Miłosierny Boże, Któryś Błogosławionego Wojciecha biskupa i męczennika za Patrona dać nam raczył, przez jego zasługi i przyczynę spraw prosimy, abyśmy Wszechmocną Prawicą Twoją z rąk nieprzyjaciół naszych wybawieni, bez przeszkody Tobie służyli, i żywot wieczny otrzymać mogli. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *