Modlitwy odpustowe.

 

 

Boskie Serce Jezusa, nawróć grzeszników, ratuj umierających, wyzwól dusze czyścowe.

(5oo dni za każdorazowe odmówienie. Pius X. Dekr. z 6/XI. 1906).

Niech będzie uwielbione Najświętsze, Eucharystyczne Serce Jezusa.

(300 dni odpustu za każde odmówienie, także za zmarłych. Pius X. Dekret z 12 czerwca 1905/

Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie pokładam ufność moją.

(300 dni odpustu raz na dzień; odpust zupełny raz w miesiącu, jeżeli się to ‘ westchnienie codziennie odmawia. Warunki: Spowiedź, Komunia Św., i modlitwa. Pius X. Dekretem z 26 maja 1905).

Jezu mój, miłosierdzia!

Św. Leonard a Portu Maurizio zwykł często tak wzywać Zbawiciela, a zwłaszcza zachęcał umierających, którzy nie mogą odmawiać długich modlitw, aby się w ten sposób uciekali do miłosierdzia Jezusowego.

Odpust (Race. 57) 100 dni za każdorazowe odmówienie tej modlitewki ze skruszonym sercem i pobożnie. (Pius IX. Dekr. Św. Kongr. Odp. d. 24 września 1846).

 

 

MODLITWA do Najświętszego Serca Pana Jezusa o nawrócenie grzeszników

 

Panie Jezu, najłaskawszy Zbawicielu świata, błagamy Cię pokornie przez Najświętsze Serce Twoje, aby wszystkie dusze, teraz jako owce błądzące, do Ciebie, Pasterza i Przewodnika dusz swoich się nawróciły, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

(Odpust 300 dni za każdy raz. Pius X. 26 października 1903).

 

Akt uwielbienia nazwany Złotą strzałą.

 

Niech będzie na wieki chwalone, błogosławione, czczone, wielbione, najświętsze, najczcigodniejsze, najchwalebniejsze, niepojęte, niewy­mowne Imię Boże w Niebie, na ziemi i w otchłaniach piekielnych, przez wszystkie stworzenia, które wyszły z rąk Boskich i przez Najświętsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Oł­tarza. Amen.

 

Westchnienie do Serca Pana Jezusa.

 

Serce Jezusowe wszechmocne, błogosław mnie.
Serce Jezusowe najczystsze, oczyść mnie.
Serce Jezusowe najświętsze, poświęć mnie.
Serce Jezusowe w miłości najgorętsze, Miłością Twoją zapal mnie.
Serce Jezusowe najmiłosierniejsze, zmiłuj się nade mną.
Serce Jezusowe najłaskawsze, pociesz mnie,
Serce Jezusowe najsłodsze, słodyczą Twoją nasyć mnie.
Serce Jezusowe dla mnie na Krzyżu przebite, w Ranie Twojej ukryj mnie; niech w Tobie mieszkam, w Tobie żyję i umieram, niech Cię kocham na wieki, niech się wszyscy do Ciebie nawrócimy, niech dusze czyścowe przez Cię pocieszone będą. Amen.

(300 dni odpustu za każdy raz. 7 lat po Komunii Św. Odpust zupełny raz na miesiąc, kto ją co dzień odmawia. I za zmarłych. Pius IX. 9 stycznia 1856 r.)

 

 

Ofiarowanie się codzienne SERCU JEZUSOWEMU.

 

O Jezu mój Najsłodszy, dla okazania Ci wdzięczności mojej i wynagrodzenia za wszystkie niewierności moje, oddaję Tobie serce moje, ofiaruje się Tobie zupełnie, i postanawiam sobie, za łaską Twoją, już Cię więcej nie obrażać.

100 dni odpustu każdego dnia. Za odmawianie co­dzienne przed obrazem Serca Jezusowego, raz w miesiąc odpust zupełny.

 

 

Modlitwa, którą odmawiała codziennie ŚW.GERTRUDA.

 

Pozdrawiam Cię, o Przenajświętsze Serce Jezusa, Źródło żywe i oży­wiające na żywot wieczny, skarbie nieprzebrany Bóstwa, ognisko goreją­ce Boskiej Miłości. Tyś jest miejscem mego spoczynku i mego schronie­nia. O Boski mój Zbawicielu! zapal oziębłe serce moje gorącą miłością, jaką goreje Serce Twe Boskie. Rozlej w sercu moim obfite Łaski, któ­rych Serce Twoje jest źródłem, i spraw, aby serce moje jak najściślej z Twoim zjednoczone było, aby Wola Twoja moją się stała, aby odtąd też Przenajświętsza Wola była prawidłem wszystkich spraw, myśli i uczuć moich. Amen

 

 

 

Obietnice poczynione przez Pana Jezusa św. Małgorzacie Alacoque dla czcicieli Jego Boskiego Serca.

 

OBRZĘD POŚWIECENIA SIĘ RODZINY NAJŚW. SERCU P. JEZUSA

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *