Łucja

(Patronki od bólu oczu)

(13 grudnia)

 

 

Modlitwy do Św. Łucji, Panny i Męczenniczki.

Źródło: Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

O Święta Łucjo, której imię oznacza: światło, uciekamy się do Ciebie pełni ufności, abyś nam wyjednała święte światło, które by nas uczyniło przezornymi, abyśmy nie weszli na drogi grzechu i nie zostali uwikłani w ciemnościach błędów. Błagamy także za Twoją przyczyną o zachowanie zdrowia oczu i o szczególną Łaskę użycia ich zawsze według upodobania Boskiego bez żadnej szkody dla dusz. Spraw, Św. Łucjo, abyśmy wielbiąc Cię i dziękując za Twoją skuteczną opiekę na tej ziemi, doszli na koniec do cieszenia się wraz z Tobą w raju światłością wiekuistą Boskiego Baranka, Twojego słodkiego Oblubieńca Jezusa. Amen.

Odpust 300 dni raz na dzień. (Reskr. Św. Kongr. Odp. z 29 grud. 1907).

***

Źródło: Nabożeństwo codzienne 1857

Za twoimi Świętymi prośbami, Święta Panienko, Łucjo, niech uznamy pożytek Łaskawości Boskiej, żebyśmy się z opieki twojej cieszyć mogli, a na cielesnych oczach nigdy nie chorując, oczami duszy przez nieskończoną wieczność na Dobrotliwego Boga naszego, Twarzą w Twarz spoglądali z Tobą. Przez Pana naszego Jezusa, Oblubieńca twego. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023