Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

(3 Października)

 

 

Zawartość strony

 

 

Godzinki o Św. Teresie od Dzieciątka Jezus

Źródło: Godzinki o świętej Teresie od Dzieciątka Jezus Wyd. 2 1936

Na Jutrznię.

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pana swego,

Zacznijcie Go uwielbiać w Świętych Sługach Jego.

Przybądź nam, Ty, o Święta Tereso, z pomocą,

Oświeć światłem Twej wiary, chroń przed grzechu nocą.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,

I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, tak zawsze i ninie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Żyłaś w domu rodzinnym jasna i szczęśliwa,

Anielstwem swym promienna, niby rosą kwiatek,

Strzegła Cię przed złem wszelkim ojca wiara żywa,

Ćwiczyła w aktach cnoty najczujniejsza z matek.

Walczyłaś z swą naturą niemal od zarania,

Wcześnie nawykłaś Bogu ofiar znosić kwiatki.

Umiałaś głos rozeznać Pańskiego wołania

I dzieciną już cierpieć nad zgonem Twej matki.

Jezus rychło doświadczał młode Twoje siły,

Ciężką niemocą ledwo, że nie zwarzył kwiatka,

Lecz Cię z nad brzegu zimnej, otwartej mogiły

Odwołała Marya, ta najlepsza Matka.

Antyfona. O Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, która tak wcześnie poznałaś, co to walka i cierpienie, – dopomóż nam, gorąco Cię błagamy, do wyrobienia w sobie cnoty nieustraszonego męstwa, szczególniej w pokonywaniu naszych złych skłonności.

V. Pochodnia nogom moim słowo Twoje – i światłość ścieżkom moim. Jestem gotów, a nie strwożyłem się, bom strzegł Przykazań Twoich. (Ps 11)

R. I wzejdzie w ciemnościach światłość prawym. (Ps 108).

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: O Najsłodszy Jezu, który tak wielką żarliwością serca miłowany byłeś przez pokorną służebnicę Twoją, Teresę, racz nam udzielić Łaski Twej Świętej, byśmy – jak Ona – potrafili ukochać Cię nade wszystko – i przez tę miłość zdobyli męstwo i roztropność, jakimi Święta Teresa jaśniała.

R. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

Na Laudes.

Przybądź nam, Ty, o Święta Tereso… itd. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

Wpatrywałaś się chętnie w gwiaździsty strop nieba,

Wielbiłaś w jego blaskach Moc i Mądrość Boga,

I pragnęłaś być Świętą – choć ku temu trzeba,

By ciernistą i krwawą była Twoja droga.

Świątobliwy Twój ojciec dwie już swoje córy

Radośnie oddał Panu na Oblubienice,

Gdy i Ciebie zabrały mu Karmelu mury,

Rzekł mężnie: „Twym wyborem – Panie – ja się szczycę!”

Krwawiły wasze serca. Uczucia rodzinne

Wlane są w nie z rozkazu, z Woli Pana Boga,

Lecz że wyższym ponad nie miłowanie inne,

Przeto męka ofiary była Ci tak błoga.

Antyfona. O Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, która z taką gotowością siebie całą Panu poniosłaś w darze, spraw, abyśmy nie cofali się przed żadną ofiarą, a przede wszystkim dopełnili obowiązków naszego powołania.

V. Błogosławiony Pan mój, który uczy ręce moje na bitwę, a palce moje na wojnę. On Miłosierdzie moje, Ucieczka moja, Wspomożyciel i Wybawiciel mój. (Ps 143)

R. Jarzmo Pańskie wdzięczne jest, a brzemię Jego lekkie. (Łk 6)

Werset z modlitwą z końcowymi aklamacjami jako wyżej na Jutrznię.

Na Prymę.

Przybądź nam, Ty, o Święta Tereso… itd. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

Nieraz Ci Jezus dawał odczuć Swoją radość

Z niesionych Mu ochoczo ofiar, cierpień, trudów,

Pragnieniom Twego serca często czynił zadość,

I Miłość Swą objawił przez Łaskę dwóch cudów.

Gdy chorobą złożona, bliska kresu życia,

Słuchałaś cicho modlitw rodzinnego grona –

Posąg Niepokalanej, czczony od powicia

Ożył – i Jej uśmiechem byłaś uzdrowiona.

A kiedy w dniu obłóczyn stanąwszy u celu,

Marzyłaś, by biel śniegu spowiła świat cały,

Stało się: mały Jezus z krużganków Karmelu

Rzucił pod Twoje stopy śniegu całun biały…

Antyfona. O Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, której Bóg już w dzieciństwie okazał Łaskę Swoją za pomocą cudownych zdarzeń, daj nam ukochać całym sercem Jezusa i Matkę Najświętszą, byśmy w miłości tej czerpali siłę do pracy około zbawienia duszy własnej – i dusz najbiedniejszych.

V. Szukającym Pana na żadnych dobrach zbywać nie będzie (Ps 33).

R. Czyńcie dobrze i dawajcie nieustannie niczego się stąd nie spodziewając, a będzie wielką zapłata wasza (Łk 6, 34-35).

Werset z modlitwą z końcowymi aklamacjami jako wyżej na Jutrznię.

Na Tercję.

Przybądź nam, Ty, o Święta Tereso… itd. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

Imię Twoje zakonne jest tej czci wyrazem,

Co dla Jezusa całym Twoim sercem włada.

Uwielbiałaś Dzieciątko w żłóbku – a zarazem

Oblicze Przenajświętsze Twą miłość posiada.

Teresa od Dzieciątka Jezus Zbawcy w żłobie

Ubóstwo Jego swoją tkliwością wyzłaca.

A Zbawca w Męce krzyża tyle mówi Tobie –

I Oblicze zbolałe wciąż na myśl Ci wraca…

Oto są te dwa skrzydła, co duszę Twą niosą

Przed Tron Orła w Niebiosach – w zaświatów błękity,

Usiane łzami dziecka, krwawą potu rosą,

Z padolnego Ogrójca – na modlitwy szczyty.

Antyfona. O Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, która sercem miłującym obejmowałaś całe Życie Chrystusa, od żłóbka Betlejemskiego aż do Golgoty, – uproś nam Łaskę pokornej, skruszonej, żarliwej modlitwy, która byłaby zdolna przebłagać Pana Zastępów za nieskończone winy nasze – i winy innych.

V. Pan zna stworzenie Swoje i wspomniał, żeśmy proch… (Ps 102)

R. Wyznawajcie Panu, bo Dobry, bo na wieki Miłosierdzie Jego. (Ps 105)

Werset z modlitwą z końcowymi aklamacjami jako wyżej na Jutrznię.

Na Sekstę.

Przybądź nam, Ty, o Święta Tereso… itd. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

Serce Twoje pragnęło czynu Apostoła,

W Imię Krzyża pójść chciałaś aż na krańce świata.

I ponieść śmierć męczeńską, jeśli Bóg zawoła,

Kapłana – męczennika mieć sobie za brata.

Lecz stłumiłaś te bystre serca Twego loty –

Wybrałaś żywot cichy, w ubóstwie, w pokorze.

Bez wszelakiej radości, ni pociech pozłoty –

Krocząc ścieżką tą samą, co Ty, Jezu – Boże!

Wielkoduszną ofiarę niosłaś do stóp Pana,

Nad czyn głośny wolałaś Miłość Jego Krzyża…

Zapomniana, ukryta, mała, niepoznana,

Stwarzałaś Twoją drogę – co nas z Niebem zbliża.

Antyfona. O Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, która pragnęłaś świat cały zdobyć dla Jezusa, błagaj Pana Zastępów, by dał nam moc przekonywania ludzi o Prawdzie Jego, oraz zdolność poniesienia dla tej Prawdy wszelkich cierpień, aż do śmierci męczeńskiej.

V. Oto Mistrz, którego Ci daję. On ci powie, co masz czynić, a da ci czytać w Księdze Żywota, w której zawarta jest mądrość miłości. (Pan Jezus do Św. Małgorzaty M. Alacoque)

R. Gdyby mnie i zabił – w Nim ufać będę. (Ks. Joba)

Werset z modlitwą z końcowymi aklamacjami jako wyżej na Jutrznię.

Na Nonę.

Przybądź nam, Ty, o Święta Tereso… itd. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

Przelanie krwi męczeńskiej nie było Ci danem,

Lecz Pan dowiódł inaczej, że próśb Twoich słucha:

Wiodłaś bowiem bój krwawy z niewiary szatanem –

I wśród zwątpień poznałaś noc męczeństwa ducha.

A że Duch Święty męstwa obdarzył Cię cnotą,

Przeto nieraz też grążył w wewnętrznej rozterce,

I doświadczał za tkliwszym uczuciem tęsknotą,

I rylcem bólu rzeźbił męczeńskie Twe serce.

A Jezus chciał, byś weszła na Kalwarii wzgórze,

Bezmiaru Jego Męki z Nim razem zaznała…

Więc kiedy hojną dłonią rzucałaś Mu róże,

Toś pod różami kryła męczeński ból ciała.

Antyfona. O Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, która wśród pokus przeciwko wierze umiałaś wznosić do Boga serce Twoje, w aktach najczystszej miłości, a udręczenia serca i ciała dźwigałaś po bohatersku, – uproś nam Łaskę niezachwianej wiary, zdolność poświęcenia się bez granic za błądzących – i zgodę z Wolą Bożą, cokolwiek by nas spotkać miało.

V. Dlatego wystawiłem cię na trud i żar wszelki, abym pokazał Moc Moją – i aby Imię Moje opowiadane było po wszystkiej ziemi. (Exod. 11, 16)

R. Modlitwa i ofiara – oto moja siła i broń niezawodna. (Św. Teresa – Dzieje duszy)

Werset z modlitwą z końcowymi aklamacjami jako wyżej na Jutrznię.

Na Nieszpory.

Przybądź nam, Ty, o Święta Tereso… itd. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

W czas choroby Twe cnoty rozbłysły jak słońce,

Wybuchy krwi nie mogły zatrwożyć Cię wcale,

Niedalekiego zgonu widziałaś w nich gońce

I – trudziłaś się dalej mężnie i wytrwale.

Posłuszna byłaś wszystkim, każdemu wskazaniu,

I w cierpieniu pogodne zawsze miałaś lica,

A w zamian na śmiertelnym słyszałaś posłaniu:

„Z tej Siostry nie jest nawet dobra zakonnica”.

Dojrzewało w Winnicy Pańskiej – winne grono

Pod promieniami słodkiej Jezusa Opieki,

Aż przy zgonie ujrzałaś z Chwały korona,

Którą skroń Twą uwieńczyć miał w Niebie na wieki.

Antyfona. O Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, która z taką pogardą odnosiłaś się do cierpień własnych, okazując w chorobie ducha pokuty i umartwienia, dopomóż nam do cierpliwego znoszenia przeciwności, wzmacniając wolę naszą – i ucząc przemieniania doświadczeń w perły zasługi.

V. Jako złoto w piecu próbował ją i jako ofiarę całopalną ją przyjął – a czasu swego będzie miał wzgląd na nią. (Ks. Mądr. 3)

R. Pan pochwycił ją, aby złośćcie odmieniła umysłu jej, – ani też obłudność nie oszukała jej duszy. (Ks. Mądr. 42)

Werset z modlitwą z końcowymi aklamacjami jako wyżej na Jutrznię.

Na Kompletę.

Przybądź nam, Ty, o Święta Tereso… itd. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

Odeszłaś. Dla serc ludzkich pozostałaś żywą, –

I słowo Twe zaprawdę było słowem wieszczem:

Deszcz róż, rwanych wśród cierni dłonią Twą szczęśliwą,

Spada dzisiaj na ziemię Łask obfitych deszczem.

Cudowne uzdrowienia ciągną się szeregiem,

Nie zliczyć łez, otartych smutnej, ludzkiej nędzy,

Ani dusz, zatrzymanych nad przepaści brzegiem…

Złotych nitek, wysnutych z życia Twego przędzy.

W Twym kościele ofiarne lampy wciąż goreją,

Wdzięczność serc ze ścian głosi marmur przebogaty,

Żołnierze Krzyże Legii do stóp Twoich sieją,

U krat Twego grobowca wciąż padają kwiaty.

Las sztandarów przy trumnie Twojej trzyma straże,

O czci narodów wiekom świadcząc nieprzerwanie,

A szept Twojej modlitwy płynie przed ołtarze:

„Czynić dobrze na ziemi z Nieba – daj Jej, Panie!”

Antyfona. O Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, która radujesz się Chwałą Wiekuistą, błagaj Pana Zastępów, by raczył potwierdzić słowa Twoje, płynące z gorącej ku Niemu ufności, iż „tak będzie spełniał życzenia Twe w Niebie, jak Ty pełniłaś Jego Świętą Wolę na ziemi”.

V. Najmilsze są Ojcu Mojemu te dusze, które najwięcej doświadcza. Wielkość tych doświadczeń – to miara Jego Miłości. (Pan Jezus do Św. Teresy z Avilla)

R. Powstanie Bóg na sąd – i wybawi ciche ziemi. (Ps 33)

Werset z modlitwą z końcowymi aklamacjami jako wyżej na Jutrznię.

Ofiarowanie.

Ku większej chwale Boga i Najświętszej Matki,

Aby świadectwem prawdy dobro ludziom nieść,

Zebrane tu zostały z życia Świętej kwiatki,

Mnożące Służebnicy Pańskiej w świecie cześć.

Bo stało się z Wszechmocnej Woli Pana Boga,

Żeś nam – o „Mała Święta” daną jest na wzór, –

By odtąd nasza droga – była Twoją drogą,

Twemu życiu wtórował naszych istnień chór.

Niechaj żar błagań naszych serce Twoje wzruszy

Gdy uderzy chorałem o Niebieski próg,

Wyczytaj w nich – o Święta – nasze „dzieje duszy”,

I spraw, by dla Twych zasług wysłuchał nas Bóg!

Antyfona. Służyłam Panu w pokoju i z weselem ducha, – gdyż Bóg mój jest Bogiem Pokoju.

V. Którzy we łzach zasiewali niechaj żniwują w radości.

R. W drodze szli i płakali, rzucając nasienie swoje, – a wracają – idąc z weselem i niosąc pełne snopy. (Ps 126)

V. Módlmy się: O Boże, Który w Mądrości Swojej wzbudzasz wśród ludzi Świętych Wybrańców, aby czasom naszym świecili przykładem cnoty – przyjmij gorące dziękczynienie za tę „maleńką drożynę”, jaką wskazała nam Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Użycz, prosimy Cię, Panie, sługom Twoim woli i sił do naśladowania Jej w miłości, ufności, cierpliwości i pokorze, i pozwól, byśmy kiedyś, za przyczyną Twojej „Małej Świętej”, stali się godnymi oglądania Cię w Niebiesiech.

R. Amen.

 

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

 

 

Litania o Św. Teresie

Źródło: Nowy złoty ołtarzyk 1874

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Matko Słowa Wcielonego! módl się za nami.

Święty Józefie, Opiekunie Panny Maryi!

Święta Tereso, Matko i Panno,

Święta Tereso, Oblubienico wybrana Syna Bożego,

Święta Tereso, Kościele Ducha Świętego,

Święta Tereso, Córko najmilsza Panny Maryi,

Święta Tereso, Gwoździem Męki Jezusowej poślubiona,

Święta Tereso, Korony od Chrystusa ozdobiona,

Święta Tereso, od Maryi klejnotami przybrana,

Święta Tereso, od Świętego Józefa szatą niebieską udarowana,

Święta Tereso, Żarliwa o Honor Boski,

Święta Tereso, Odnowicielko w życiu i skonaniu,

Święta Tereso, odnowicielko ducha zakonnego,

Święta Tereso, chwało i radości Zakonu Karmelitańskiego,

Święta Tereso, pełna Łask i ukochana od wszystkich,

Święta Tereso, Magnesie serc chrześcijańskich,

Święta Tereso, Mistrzyni życia niebieskiego,

Święta Tereso, Nauczycielko Boskich Tajemnic,

Święta Tereso, Ofiaro Boskiej miłości,

Święta Tereso, Dziedziczko cnót Świętego Eliasza,

Święta Tereso, najjaśniejsza świata światłości,

Święta Tereso,  Mirro wybornej wdzięczności,

Święta Tereso, palmo cudownie kwitnąca,

Święta Tereso, Pelikanie dziatki swe ożywiający,

Święta Tereso, Oliwo ozdobna,

Święta Tereso, w pracach w kościele Chrystusowym przedziwna,

Święta Tereso, Niewiasto mężna,

Święta Tereso, Palmo z nieprzyjaciół tryumfująca,

Święta Tereso, Przykładzie pokutujących,

Święta Tereso, Zwierciadło cnót świętych,

Święta Tereso, Obrazie cierpliwości,

Święta Tereso, Skarbie ubóstwa,

Święta Tereso, Wizerunku pokory,

Święta Tereso, Męczenniczko w zasłudze,

Święta Tereso, Aniele w czystości i światła,

Święta Tereso, Archaniele w poselstwie,

Święta Tereso, Cherubinie w mądrości,

Święta Tereso, Tronie Sakramentalny,

Święta Tereso, Serafinie wcielony,

Święta Tereso, nowy Chrystusa Przybytku,

Święta Tereso, Obłoku rosy Łask Bożych z Nieba spadający,

Święta Tereso, Dzieło Boskie nieskazitelne,

Święta Tereso, Ozdobo do Ciebie nabożnych,

Święta Tereso, Opiekunko do Ciebie się uciekających.

Święta Tereso, Pociecho rodzących w boleściach,

Święta Tereso, Wspomożenie rozpaczających,

Święta Tereso, Pocieszenie konających,

Święta Tereso, Miłośniczko zbawienia ludzkiego,

Święta Tereso, Ciebie prosimy, Broń nas modlitwą Twoją, Ciebie prosimy, Święta Tereso!

Od wszelkiego złego,

Od wszelkiej obrazy Boskiej, Broń nas prośbami Twymi, Święta Tereso!

Od zapomnienia Dobrodziejstw Boskich,

Od sideł szatańskich, Broń nas modlitwą Twoją, Święta Tereso!

Od oziębłości w usłudze Boskiej, Broń nas prośbami Twymi, Święta Tereso!

Od nagłej śmierci,

Od złego skonania,

My grzesznicy przez zasługi Twoje, Ciebie prosimy, wysłuchaj i ratuj nas, Święta Tereso,

Abyś Kościołowi Świętemu Katolickiemu podwyższenie uprosić raczyła,

Abyś rozkrzewienie Wiary Świętej Chrystusowej uprosić raczyła,

Abyś wykorzenienie błędów z Kościoła Chrystusowego uprosić raczyła,

Abyś zgodę, pokój i miłość między całym Chrześcijaństwem uprosić raczyła,

Abyś Najwyższemu Pasterzowi szczęśliwe powodzenie w Kościele Bożym uprosić raczyła,

Abyś Zakon Najświętszej Panny Maryi, przez Ciebie cudownie odnowiony, we wszelkiej doskonałości Boskiej Miłości i życia ostrości zachować i pomnażać raczyła,

Abyś nam ducha pobożności i prawdziwej pokuty pragnienie uprosić raczyła,

Abyś nam doskonałą miłość w Boską i w innych dobrych zamysłach stateczność uprosić raczyła,

Abyśmy mogli Ciebie w drodze doskonałości, i w cnotach innych naśladować,

Abyś nam grzechów odpuszczenie uprosić raczyła,

Abyśmy mogli w podobnej Tobie Miłości Boskiej za przyczyną Twoją konać i umierać,

Abyśmy mogli z Tobą na wieki widzieć i kochać Oblubieńca Twojego,

Ty, która wiele mogłaś i możesz u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. Święta Panno Tereso! Twoje serce strzałą ognistą Serafin przebija; racz nam Twym synom (córkom) udzielić płomieni Twej miłości, byśmy zapaleni kochali Jezusa.

V. Módl się za nami Seraficzna Panno, Tereso Święta.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

Modlitwa I.

V. Módlmy się. Wysłuchaj nas, o Boże, Zbawicielu nasz i daj, abyśmy, którzy z weselem Świętej Sługi Twojej Teresy, pamiątką obchodzimy, nauką świętą z Nieba, Jej natchnieniem zasileni, do nabycia sprawiedliwego nabożeństwa pilnie się przykładali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Modlitwa II.

V. Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, racz nam dać, przez przyczynę Seraficznej Panny, Teresy Świętej, abyśmy bez wszelkiego błędu, nienaruszonej Tobie, Bogu naszemu, dochować mogli Wiary i według niej niechaj będą godne uczynki nasze; aby wiara dobra, złymi nie była zmazana uczynkami, i Ciebie Boga wyznając, przez niedbalstwo nie obrazili, ale wielbili na wieki.

R. Amen.

Modlitwa III.

V. Panie Jezu Chryste, dusz czystych i Panieńskich Oblubieńcze, któryś gwoździem Twej Przenajdroższej Męki, poślubił sobie duszę ukochanej oblubienicy, Teresy Świętej; przeraź, prosimy Cię, tym gwoździem serca dusz naszych, i do Twojego Krzyża mocno przybij, żebyśmy się nigdy nie oddzielali od Ciebie, ale Cię zawsze zupełnym kochali sercem i wszystkie krzyże, które na nas dopuścisz, chętnie dla Miłości Twojej znosili, co racz dać, przez przyczynę ukochanej Oblubienicy Twojej, Teresy Świętej, a Matki naszej, Boże w Trójcy Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

Modlitwa IV.

V. Wzbudź Panie, prosimy Cię, w sercach naszych i zgromadzenia całego, owego gorącego Ducha Miłości Twojej, którym Ci wiernie służyła Oblubienica Twoja, Święta Teresa, ażebyśmy tymże duchem wypełnieni, starali się to pojąć sercem, czego uczyła i to skutkiem napełnić, co nam w przykładzie i swoich uczynkach do naśladowania zostawiła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

Antyfona. Miłosierdzie Twoje, Panie, będzie na wieki wyśpiewywać Święta Teresa Panna i na wieki wieczne prawdy Twoje, któremiś ja oświecił.

V. Módl się za nami, Święta Dziewico Tereso.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Niechaj się za nami, prosimy Cię, Panie Boże, do Ciebie seraficzna Dziewica Teresa Święta przyczynia; która krzyż wszelakiej ostrości i umartwienia na sobie dla większej Chwały i Czci Twojej znosiła. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, z Tobą na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

 

Litania na uproszenie wstawienia się Św. Teresy od Dzieciątka Jezus II

Źródło: Jak kochać Jezusa św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1926

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,

Czcigodna służebnico Boża,

Święta Tereso, szczęście rodziców,

Święta Tereso, wzorze miłości braterskiej,

Święta Tereso, ozdobo przystępujących po raz pierwszy do Komunii Świętej,

Święta Tereso, miłująca modlitwę,

Święta Tereso, czcicielko Matki Bożej,

Święta Tereso, z pomocą Maryi, cudownie uleczona,

Święta Tereso, pokorna czcicielko Najświętszego Sakramentu,

Święta Tereso, przez Boga wielu Łaskami ozdobiona,

Święta Tereso, tajemnicza, mile woniejąca różo,

Święta Tereso, już dzieckiem do Zakonu powołana,

Święta Tereso, gorąco pragnąca wstąpić do Karmelu,

Święta Tereso, mała oblubienico Chrystusowa,

Święta Tereso, wzorowa zakonnico,

Święta Tereso, nauczycielko zachowywania Reguł Zakonnych,

Święta Tereso, ulubiona przez wszystkie zakonnice,

Święta Tereso, prawdziwa córko Świętej Matki Teresy,

Święta Tereso, Serafinie drugiego Zakonu z góry Karmelu,

Święta Tereso, któraś godnie szkaplerz święty nosiła,

Święta Tereso, pragnąca pozostać w świecie zupełnie nieznaną,

Święta Tereso, przeniknięta całkowitym oddaniem się Bogu,

Święta Tereso, męczennico Boskiej Miłości,

Święta Tereso, ofiaro za kapłanów,

Święta Tereso, gorliwie modląca się za misje,

Święta Tereso, gardząca dobrami ziemskimi,

Święta Tereso, aniele w ciele ludzkim,

Święta Tereso, któraś całe życie zachowała niewinność, na Chrzcie Świętym otrzymaną,

Święta Tereso, osobliwa czcicielko Najświętszego Oblicza,

Święta Tereso, któraś zasłużyła na poufałe przestawanie z Jezusem,

Święta Tereso, pałająca gorącym pragnieniem męczeństwa,

Święta Tereso, któraś wiele cierpiała,

Święta Tereso, nawiedzana wielu cierpieniami,

Święta Tereso, któraś z radością krzyż nosiła,

Święta Tereso, zwierciadło pokory,

Święta Tereso, przykładzie, godny naśladowania, ufności Bożej,

Święta Tereso, podporo małodusznych,

Święta Tereso, pocieszycielko chorych,

Święta Tereso, ucieczko uciśnionych,

Święta Tereso, pomocy w pokusach,

Święta Tereso, pełna bojaźni i wstrętu do grzechu,

Święta Tereso, która dopomagasz do zachowania cnoty czystości,

Święta Tereso, można orędowniczko za grzeszników,

Święta Tereso, przewodniczko dusz małych,

Święta Tereso, wierna i w małym,

Święta Tereso, trawiona tęsknotą do nieba,

Święta Tereso, poddająca się Bogu przy śmierci,

Święta Tereso, wsławiona wielu cudami,

Święta Tereso, która się usilnie wstawiasz za nami przed tronem Bożym,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święta Tereso,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Boże, Który rzekłeś: „jeżeli się nie staniecie jako dzieci, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego”, daj nam, prosimy Cię, Świętą Teresę w pokorze i prostocie serca tak naśladować, abyśmy żywot wieczny otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

 

Litania o Św. Teresie od Dzieciątka Jezus III

Źródło: Bądź wola Twoja zbiór nabożeństw dla osób starszych 1946

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,

Ukochane Dziecię Ojca Niebieskiego,

Oblubienico Jezusa,

Czysta Gołąbko Ducha Świętego,

Wybranko Najświętszej Maryi Panny,

Wierna córko wielkiej Teresy,

Chlubo i ozdobo Karmelu,

Anielska siostro nasza,

Wspomożenie duchowieństwa,

Orędowniczko dzieci,

Patronko sierot,

Patronko przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej,

Patronko chcących oddać się Bogu,

Miłościwa lekarko chorych,

Opiekunko ubogich i nieszczęśliwych,

Opiekunko Misji,

Opiekunko żołnierzy,

Matko wielu dusz,

Można cudotwórczyni,

Bohaterko cnót,

Kielichu Błogosławieństwa,

Wzorze dziecięcej ufności w Bogu,

Słodkie kwiecie, ścielące się pod stopy Jezusa,

Całopalna ofiaro miłości,

Jasny promyku Niebios,

Niewinny pierwiosnku Boga,

Wonna różyczko Dzieciątka Jezus,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Święta Tereso, której niebem jest czynienie dobrego na tej ziemi.

R. Racz rzucić na nas obfity deszcz róż Łask Jezusowych.

V. Módlmy się. Boże, Któryś rzekł: „Jeśli nie staniecie się jako dziatki, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego”, daj nam, prosimy, w pokorze i prostocie ducha tak w ślady Świętej Dziewicy Teresy wstępować, byśmy wieczne nagrody otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

 

Hymn o Św. Teresie

Źródło:  Cały złoty ołtarz 1829r.

Który sam Ojciec Święty Papież Urban VIII po łacinie złożył i jest w Brewiarzu Rzymskim „Regis superni nuntia”

W poselstwie Króla wielkiego,

Idzie z domu ojcowskiego,

Teresa w pogańskie kraje,

Chrystusa lub krew im daje.

Już dziś masz czegoś pragnęła,

Gdyś w domu Rajskim stanęła.

Jak gołębica z jasnego

Wyszłaś ciała panieńskiego.

Zaprasza Cię już Głos Pański,

Na górze Karmelitańskiej.

Pójdź na gody siostro moja,

Bo gotowa korona Twoja.

Ale Cię męka słodszejsza

I śmierć czeka pocieszniejsza.

Serafin to z łukiem sprawi,

Ciebie tej rany nabawi.

O gorejąca miłości,

Rozpal nasze oziębłości.

Ześlij na nas Twej Łaski promień,

A odwróć piekielny płomień.

Ciebie Panien zakochanie,

Jezu, Anielskie śpiewanie.

Niech wygrawa, niech wychwala,

Póki wieczność będzie trwała. Amen.

Antyfona. Przybądź Oblubienico Chrystusowa, weźmiij koronę, którą Pan zgotował na wieki.

V. Módl się za nami Święta Panno Tereso.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Panie, Zbawicielu nasz, abyśmy ciesząc się z uroczystości Świętej Teresy, Panny, Niebieskiej nauki pokarmem posilali się, i przykładem pobożności jej zachęcali się do miłości w zasłudze Twojej. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

Antyfona. Karmił Cię Chlebem życia wiecznego i rozumu, i wodą mądrości zbawiennej napawał, wpierw Kościoła otworzył usta Twoje, i napełnił Cię duchem mądrości i wyrozumienia, i szatą Chwały przyodział Cię.

V. Urodą Twoją i pięknością Twoją,

R. Przybywaj szczęśliwie postępuj.

V. Módlmy się. Boże, Któryś chciał, abyś Święta Teresa, Panna, nie tylko w świątobliwości i w mądrość cudowną obfitowała, ale też dla wielu bardzo synów i córek, Matką i Mistrzynią się stała; daj, prosimy Cię, aby za Jej zasługami i przyczyną, we wszystkich potrzebach naszych, odbieraliśmy ratunek, i w Łasce Twojej się pomnażali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

 

Modlitwa do Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Źródło: Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

O! Najwybrańsza Miłośnico Jezusa Chrystusa, Tereso Święta, która przez doskonałą miłość ku Niemu, pokonałaś w sobie wszelką miłość siebie i dóbr tego świata; która przez wzniesienie ducha ku Bogu, wzniosłaś się nad wszelką przyrodzoną słabość natury ludzkiej, tak że zapatrując się na wzór Jezusa Chrystusa, wolałaś raczej cierpienia niż rozkosze, raczej boleści niż zdrowie, raczej trudy niż odpoczynek, raczej uległość niż władzę, raczej obelgi niż chwałę, raczej najsroższe męczarnie niż przyzwolenie na grzech choć najmniejszy; która przez nieustanne pragnienie połączenia się z Boskim Oblubieńcem swoim, śmierci jako największego dobra pragnęłaś, i tylko aby dłużej cierpieć dla Chrystusa, o przedłużenie życia prosiłaś: uprośże nam u Boga, o! Panno Święta! abyśmy przykładem twoim zagrzani i wiernie go naśladując, przejąć się mogli ogniem doskonałej miłości ku Bogu, i nieustającym pragnieniem kształcenia się w cnotach chrześcijańskich; uproś nam żal serdeczny za grzechy, uproś pomoc do skutecznej poprawy uproś dar gorącej modlitwy, uproś pogardę samych siebie i znikomych dóbr tego świata, abyśmy sercem, za przykładem twoim, w Samym Bogu zatapiać się mogli. Uproś nam poczucie tej Prawdy, że będąc wyznawcami Ukrzyżowanego Boga, nie możemy wejść do Królestwa Jego przez uciechy ani rozkosze, ale tylko przez cierpienia i krzyże; że kto chce żyć, a nie cierpieć, ten się boi naśladować Chrystusa, Który Sam zniósł wszystkie boleści i sam jest ich wszystkich nagrodą. Dopomóż nam, Święta Patronko nasza, abyśmy za przyczyną Twoją, pełniąc Wolę Boga na ziemi, zasłużyli na śmierć szczęśliwą, i mogli Go wychwalać, wraz z Tobą, w Krainie Chwały Jego Wiekuistej. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

 

Modlitwa do Św. Teresy.

Źródło: Serdeczne modły czyli Nabożeństwo dla prawowiernych katolików 1874

Wzorze i przykładzie cierpliwości Seraficzna Tereso Święta, któraś pragnęła zawsze albo cierpieć, albo umrzeć, i jużeś ten dzień zwała szczęśliwym, w którymeś nie cierpiała czego dla cierpiącego na Krzyżu Chrystusa. Proszę Cię całym sercem, naucz mnie tej Twojej doskonałej cnoty, żebym w największych smutkach i w najcięższych krzyżach miał Twoje cierpliwe serce.

Uproś mi i inne wybrane cnoty Twoje, jako to: proszę o posłuszeństwo, a najbardziej Miłość Boską pożerającą serce moje, jakąś Ty miała, gdy Cię Anioł w serce strzałą ugodził i rozpalił serce Miłości Boskiej. Uproś mi Oblubienico Chrystusowa takie szczęście w kochaniu Stwórcy, nad które szczęście ani znajduję, ani chcę większego, ażeby już tym samym miłość świata, rozkosz i grzech z serca mego ustąpiły.

Uproś mi, żebym wszystkie doskonałości miał chrześcijańskie, i cały był w Bogu zatopiony, za co bym w nagrodzie Samego Boga otrzymał i Błogosławieństwo wieczne. Amen.

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

 

Modlitwa do Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na uproszenie sobie pewnej Łaski.

Źródło: Módlmy się książka do nabożeństwa 1939

Ojcze Niebieski, Który przez Św. Teresę od Dzieciątka Jezus raczyłeś przypomnieć światu Miłość najlitościwszą przepełniającą Boskie Twe Serce i obudzić w nas dziecięcą ufność ku Tobie, dzięki Ci pokorne składamy za to, że tak wielką Chwałą nagrodziłeś tę, która przez całe życie była wiernym Twym Dzieckiem, i że udzieliłeś Jej cudownej mocy pociągania wielkiej liczby dusz, które przez całą wieczność chwalić Cię będą.

O Święta „mała Tereso” pamiętaj, że obiecałaś, iż „Niebem Twoim będzie dobrze czynić na ziemi”; spuść obficie swój „deszcz róż” na tych, którzy Cię wzywają i wyjednaj mi (nam) u Boga Łaskę…, której za przyczyną Twoją od Jego nieskończonej Dobroci wyczekuję(emy). Amen.

 

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

 

Modlitwa do Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na uproszenie sobie miłości Boga.

Źródło: Módlmy się książka do nabożeństwa 1939

O Święta Tereso, ukochana Oblubienico Dzieciątka Jezus! Ty, któraś tu na ziemi tak gorącą miłością pałała ku Bogu, że z miłości ku Niemu żadnej nie pominęłaś ofiary, by się powoli wyniszczyć w Służbie Jego, spraw przyczyną Swoją, by wszystkie moje myśli, pragnienia i uczucia miały zawsze na celu, tak w smutkach jak i w radościach, spełniać jedynie Wolę Bożą. Otrzymaj mi tę Łaskę, ponieważ możesz to uczynić — o wielka Święta. Spraw, abym tak, jak Ty, cały Boską zapłonął Miłością. Przybądź mi z Twą przemożną pomocą w ciężkich chwilach życia, a szczególnie w godzinie śmierci, abym Twoją przyczyną i przykładem wsparty z tęsknotą oczekiwał szczęśliwej chwili połączenia się na wieki z Bogiem moim. Amen.

V. Módl się za nami Święta Teresa!

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże, Któryś rzekł: “Jeśli nie staniecie się jako dziatki, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego”, daj nam, prosimy, w pokorze i prostocie ducha tak wstępować w ślady Świętej Dziewicy Teresy, byśmy wieczne nagrody otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

 

Modlitwa Św. Teresy o cnotę pokory.

Źródło: Jak kochać Jezusa św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1926

(Ułożona przez Św. Teresę dla jednej z nowicjuszek)

Jezu, Tyś powiedział, będąc na ziemi: „Uczcie się ode Mnie, Żem jest cichy i pokornego Serca, a znajdziecie spokój duszom waszym” (Mt 11, 29). Wszechmocny Królu Niebios — tak jest: dusza moja znajduje spokój, gdy widzi Ciebie w Ciele ludzkim, jako sługę, który się tak uniża, że nawet Uczniom Swoim nogi umywa.

Pamiętam i te Słowa, które wyrzekłeś, aby mnie pokory nauczyć: „Przykład wam dałem, abyście, jakom Ja wam uczynił, tak i wy czynili. Sługa nie jest wyższy nad pana. Jeżeli to rozumiecie, będziecie błogosławieni, gdy tak czynić będziecie” (J 13, 15-17). Rozumiem Cię, Panie, te Słowa pochodzą z Twego łagodnego, pokornego Serca i ja, z Pomocą Twej Łaski, chcę je zachowywać i w uczynkach swoich stosować.

Chcę się uniżać w pokorze i wolę swoją poddawać woli sióstr moich, nie sprzeciwiając się im nawet w najmniejszej rzeczy i nie dociekając, czy one mają prawo mnie rozkazywać, czy też go nie mają. Wobec Ciebie, Panie, nikt nie miał takiego prawa, a jednak byłeś poddany nie tylko Najświętszej Pannie i Świętemu Józefowi, ale nawet Swym oprawcom. Widzę także, jak Ty i teraz wyniszczasz Siebie w Hostii Przenajświętszej! Z jaką pokorą, Królu Chwały, poddajesz się Swym kapłanom, bez względu na to, czy Cię kto z nich miłuje, czy też z zupełną oziębłością Ci służy. O każdej porze, kiedy tylko zechcą Świętą Ofiarę sprawować, Ty zawsze jesteś gotów, na ich zew zstępować z Nieba na ziemię.

O Najdroższy Jezu, pod białą zasłoną Hostii jakże mi się wydajesz pokornym i łagodnego serca! Bardziej nie mogłeś się już uniżyć, aby nauczyć mię pokory, a więc i ja, odpowiednio do Twej Miłości, będę sobie obierała ostatnie miejsce, i będę brała udział w Twoich upokorzeniach, aby potem kiedyś w Twoim Królestwie „mieć cząstkę z Tobą“.

Proszę Cię z głębi serca mego, Jezu, Boże mój i Zbawco, zsyłaj na mnie za każdym razem upokorzenie, gdy ja się będę starała wywyższać nad innymi.

Znasz wszakże, Panie, słabość moją: co rana postanawiam ćwiczyć się w pokorze, a co wieczór muszę wyznawać, że wiele razy w pychę się wzbijałam.

Przychodzą wtedy myśli zniechęcenia — ale wiem dobrze, że także zniechęcenie nie wypływa skądinąd, jak tylko z pychy. Złożę więc całą ufność moją w Tobie, o Boże. Ty wszystko możesz, zaszczep więc w sercu moim tę cnotę, której tak pożądam. Aby od Twego nieskończonego Miłosierdzia tę Łaskę uzyskać, ciągle będę powtarzać:

Jezu, cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje według Serca Twego.

(300 dni odp. PIUS X . 13. 8. 1905 ).

 

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

 

Prośby do Św. Teresy o ducha ofiarności.

Źródło: Jak kochać Jezusa Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1926

Droga Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, żywa całopalna ofiaro Boskiej Miłości, naucz mnie iść za Twoim wzorem, natchnij mnie Swym duchem ofiarności i miłości. Spraw, abym we wszystkim się kierował według Świętej Woli Bożej, abym jak Ty, stał się aniołem miłości dla swych bliźnich, abym był posłuszny przełożonym i wiernie pełnił swoje obowiązki. Obym mógł się stać ofiarą przebłagalną za obrazy, które Serce Jezusowe znosi od ludzi.

Ofiaruj życie moje, uczynki i mnie samego Świętej Trójcy, aby co zechce, ze mną czyniła. Uproś mi Łaskę wytrwania.

Uproś mi Swoim wstawieniem się wielką miłość do Serca Jezusowego, a zarazem Łaskę, abym mógł stać się także całopalną ofiarą miłości ku Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.

O zamiłowanie ducha ofiarności.

Święta Teresko, skromny kwiatku Karmelu, od najmłodszych lat czułaś skłonność do ofiarności i cierpienia dla Boga; proszę Cię przez Łaski, które w ten sposób u Boga sobie zasłużyłaś, ożyw mnie takimże duchem ofiarności; uproś mi u Boga, abym z cierpliwością i radością dla Jezusa znosił wszystkie cierpienia i przeciwności w życiu i w ten sposób, abym stał się miłym Jezusowi, Który za nas ciężki krzyż dźwigał. Amen.

 

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

 

Prośba do Św. Teresy o cnotą czystości.

Źródło: Jak kochać Jezusa Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1926

Droga Święta Tereniu, lilio czystości i niewinności, uproś mi serce czyste i niewinne. Wspieraj mnie w chwilach pokus, daj, abym unikał nawet cienia grzechu. Nie dopuść, bym splamił mą duszę — wolałbym raczej umrzeć.

Czystością serca chciałbym Tobie i Najdroższej mojej Matce Niebieskiej dowieść, że Was w istocie miłuję. Amen.

 

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

 

Prośba Św. Teresy o miłość Bożą do Najświętszego Oblicza.

Źródło: Jak kochać Jezusa Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1926

O Jezu, Który w Twych okrutnych cierpieniach „stałeś się pośmiewiskiem ludzi i mężem boleści” (Iz. 53, 3), czczę Twoje Boskie Oblicze, na którym jaśnieje Piękność i Słodycz Boskości, a które teraz stało się obliczem „trędowatego”.

Jednak w tych zeszpeconych rysach poznaję nieskończoną Miłość Twoją i pałam pożądaniem kochać Cię i przyczyniać się do tego, abyś i przez wszystkich ludzi był kochany.

Łzy, które z Twych Oczu tak przeobficie płynęły, wydają mi się jak drogocenne perły, które chciałabym zebrać, aby za ich niezmierzoną cenę wykupywać dusze biednych grzeszników.

Jezu, którego Oblicze jest przecudną pięknością, jaka zachwyca me serce, chętnie zrzekłabym się tu, na ziemi, słodyczy Twego Wejrzenia i miłościwego pocałunku Ust Twoich, ale o jedno Cię błagam: wyciśnij Boski Twój Wizerunek w sercu moim i zapal mnie Twoją Miłością, abym się prędko wyniszczyła i chwalebne Oblicze Twoje w Niebie oglądać mogła. Amen.

(300 dni odp.; można i za dusze w Czyśćcu ofiarować.  Pius X. 13. 2. 1906).

 

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

 

Obranie sobie Św. Teresy za Patronkę.

Źródło: Jak kochać Jezusa Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1926

Święta Teresko! Dziś obieram Ciebie za swoją szczególniejszą Patronkę i Orędowniczkę u Boga. Będę Cię czcił gorliwie, Twoje cnoty będę się starał naśladować i innych będę się starał pobudzać, aby Cię czcili i kochali. Przyjmij mnie za Swoje dziecko przybrane; bądź mi opiekunką przeciw sidłom złego ducha; wspomagaj mnie we wszystkich niebezpieczeństwach życia i ciała; uproś mi u Boga Błogosławieństwa we wszystkich moich pracach i zamiarach, osobliwie zaś Łaskę wytrwania i śmierć szczęśliwą. Amen.

Druga modlitwa.

Droga Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, zostań na przyszłość moją patronką, moją opiekunką, moim wzorem. Dopomóż mi naśladować cnoty Twoje, wstąpić na drogę Twoją, po której Ty kroczyłaś z taką odwagą, tą drogą „dusz małych”.

Napełnij mnie tą ufnością ku Jezusowi, która Cię ożywiała, tą pokorą, która się pięknie odzwierciedla w Twych słowach i uczynkach i która całą Twoją istotę przenikała. Przede wszystkim zaś uproś mi tę bohaterską Miłość kochanego Zbawiciela, abym dla miłości ku Niemu gotów był ponieść wszelką ofiarę, abym i ja umarł jako całopalna ofiara Jego Miłości.

Błagam Cię, uproś mi to wszystko, droga Teresko, dobra moja Patronko! Amen.

 

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

 

Modlitwy do Św. Teresy w różnych potrzebach.

Źródło: Jak kochać Jezusa św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1926

Prośba o pomoc Świętej Teresy.

Droga Święta Teresko, która jesteś wybranym dzieckiem Trójcy Przenajświętszej, bądź moją przewodniczką na drodze dziecięctwa duchowego i ufności. Dopomagaj mi, gdy mi ciężko pełnić swoje obowiązki. Przybądź wtedy i wlej w duszę moją odwagę, gdy jest w ucisku i zwątpieniu. Strzeż mnie wtedy, abym się nie zbłąkał na manowce. Pocieszaj mnie, gdy ból dolega sercu zbolałemu i ułagodź cierpienia duszy mojej.

Spiesz mi z pomocą, gdy zbaczam z drogi cnoty, podaj mi rękę, abym prędko powstał i ze skruchą pospieszył w Objęcia Ojca mego Niebieskiego. Dopomagaj mi w pracy, w troskach, obawach i potrzebach, zawsze i wszędzie.

Szczególniej bądź mi pomocą w godzinie śmierci. Przyjdź do mnie wtedy z ukochaną Matką Bożą i Świętym Józefem, Patronem umierających i doprowadź duszę moją do Ojca Niebieskiego. Wstaw się wtedy za mną, abym w Nim znalazł Łaskawego Sędziego i aby mnie dopuścił do oglądania Go w Chwale Niebieskiej. Amen.

Modlitwa w każdej potrzebie.

Święta Tereniu, ty okazujesz Twą miłość wszystkim, którzy Cię wzywają. Wszak obiecałaś, że będziesz spuszczała z Nieba na ziemię deszcz różany — spuść więc i dla mnie jedną różyczkę, choć na to nie zasługuję — wyproś mi tę Łaskę N., o którą Cię usilnie proszę. Amen.

Usilna prośba.

Święta Tereniu, która już od lat dziecinnych z taką ufnością i poufałością do Jezusa się udawałaś, uproś mi tę Łaskę, abym i ja z Jezusem tak ściśle i serdecznie obcował.

Uproś Zbawiciela, bez Którego nic nie możemy, abym pobożnie się modlił, pilnie pracował, z miłością i cierpliwością z bliźnimi przestawał. Uproś mi cnotę czystości i miłości Bożej.

Uproś także te Łaski dla moich rodziców i rodzeństwa. Ufam, że mnie wysłuchasz, droga Tereniu. Amen.

Modlitwy za dzieci.

Droga Święta Tereniu, ty mały biały kwiatku, bądź szczególniej dla młodzieży wzorem cnót wszelkich. Chroń ich w tak licznych niebezpieczeństwach, jakimi w dzisiejszych czasach, dusze dziecinne są otoczone.

Zasiej w ich sercach mocną wiarę i wielką miłość ku Jezusowi i Przenajświętszej Dziewicy. Umocnij je w chwilach walki.

Ochraniaj przede wszystkim dzieci zagrożone w moralności, zachowaj ich niewinność. Poproś Boskiego Przyjaciela dzieci, aby je błogosławił i nie dopuścił, by które z Jego ulubionych dziatek zginęło. Amen.

Modlitwa Św. Teresy do Ojca Niebieskiego.

,,O cokolwiek w Imię Moje prosić będziecie Ojca Mego — da wam” (J 15, 16).

Przedwieczny Ojcze, Syn Twój Jednorodzony, Słodkie Dzieciątko Jezus, jest moją własnością, ponieważ Sam mi Go dałeś. Ofiaruję Ci nieskończone Zasługi Jego Dziecięctwa Boskiego i w Imię Jego proszę Cię, powołaj do radości niebieskiej niezliczone gromady małych dzieci, które by wiecznie mogły iść za Barankiem Bożym.

Modlitwa za nas wszystkich.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, która za Zrządzeniem Bożym, dałaś samolubnemu światu dzisiejszemu przykład prostego, w Bogu ukrytego życia, módl się za nami, abyśmy w Twoje ślady wstępować potrafili na drodze dziecięcej prostoty i całkowitego oddania się Bogu; abyśmy w duchu prawdziwej pokory i w drobnych rzeczach wierność Bogu zachowywali, abyśmy z miłości ku Bogu chętnie znosili wszystkie przeciwności i dolegliwości życia tego, abyśmy z Łaską Bożą, w wytrwałej walce siebie samych pokonywać umieli, i abyśmy tak jak Ty, zasłużyli stać się ofiarą miłości Boga ku naszemu własnemu zbawieniu i ratowaniu dusz bliźnich naszych, a na koniec, abyśmy wraz z Tobą w Niebie Boga wiecznie wychwalać mogli. Amen.

Modlitwa o nawrócenie grzeszników.

Święta Teresko, Ty tak pragnęłaś dusze ratować. Pragnienie to Ciebie ożywiało i chętnie ponosiłaś wszelkie ofiary, aby grzeszników z piekła wybawić. Miej litość nad zbłąkanymi owcami. Uproś im, aby rozpoznali swe grzechy i pobudź ich do szczerego żalu i wstrętu do złego. Wstaw się za nimi i uproś im przebaczenia, jako też Łaski, aby wiernie i stanowczo w dobrem wytrwali. Amen.

 

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

 

 

Modlitwy za duchowieństwo i misjonarzy.

Źródło: Jak kochać Jezusa św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1926

Modlitwa za Ojca Świętego.

Módlmy się za naszego Ojca Św. Niech Bóg go ochrania i zachowa przy życiu, uczyni go szczęśliwym na ziemi i nie wyda go w moc nieprzyjaciół jego.

Boże, Pasterzu i Władco wszystkich wiernych, spojrzyj łaskawie z wysokości na Sługę Twego, Papieża N., którego uczyniłeś Sługą i Pasterzem Kościoła Twego Świętego, daj, o co Cię prosimy, aby słowem i przykładem zachęcał tych, którymi rządzi, aby i sam, i trzoda jemu powierzona, żywot wieczny otrzymali.

Święta Tereso, módl się za Ojca Świętego.

Modlitwa za księży.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, jak chętnie byś sama opowiadała Ewangelię i oddałabyś życie na Cześć i Chwałę Trójcy Przenajświętszej. Uproś dla Kościoła naszego wierzących, gorliwych, ofiarnych, godnych kapłanów, którzy tylko o to się starają, aby Królestwo Boże w sercach utwierdzić, słowem i przykładem dusze coraz więcej do Miłości Bożej zapalać. Dopomagaj im wstawieniem się Swoim, aby obowiązki swego wzniosłego powołania sumiennie, z radością, z zaparciem się, pełnili i w ten sposób, aby na swe prace w Winnicy Pańskiej obfite Błogosławieństwo ściągnęli i aby ich praca obfity plon przynosiła. Amen.

Modlitwa na uproszenie powołań kapłańskich.

Antyfona: Co tu stoicie cały dzień próżnujący? Idźcie i wy do winnicy Mojej.

V. Proście Pana żniwa,

R. Aby przysłał robotników do Winnicy Swojej.

V. Módlmy się: Boże, Który nie chcesz śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i żył, daj, prosimy Cię, za wstawieniem się Przenajświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych Kościołowi Twemu robotników, którzyby jako prawdziwi współpracownicy Chrystusowi całkowicie dla dusz się poświęcili. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(300 dni odp. Pius X. 29. 3.1908).

Modlitwa młodzieńca, który chce zostać kapłanem.

Droga mała Tereniu, która się Panu tak podobałaś przez Twoją czystość i miłość dziecięcą, uproś mi u Tronu Najwyższego, abym już w moich latach młodocianych współdziałał gorliwie z Łaską Bożą, mężnie się opierał wszelkim pokusom do złego, obowiązki swoje wiernie pełnił, starał się coraz lepiej siebie poznawać i stawać się coraz więcej pokornym.

Gdy jeszcze byłaś na ziemi, droga Tereniu, z wielką żarliwością modliłaś się o nawrócenie grzeszników i o dobrych kapłanów. Uproś więc i teraz u Twego Boskiego Oblubieńca, abym i ja stał się godnym Sługą Bożym i takąż miłością zapalił się do Niego i do dusz ludzkich nieśmiertelnych, jaką Ty pałałaś. Amen.

Prośba o gorliwych kapłanów i misjonarzy.

Jezu, Któryś obrał Sobie Świętą Teresę za całopalną ofiarę, spraw miłościwie, abyśmy Jej gorliwość ku dobremu naśladowali i idąc za Jej przykładem, za kapłanów Twoich się modlili i nasze cierpienia ofiarowali, aby w Winnicy Pańskiej godni kapłani pracowali i prowadzili do Ciebie dusze ludzkie, które tak drogą Krwią Swoją okupiłeś.

Święta Teresko, która przy składaniu ślubów w Karmelu wypowiedziałaś, że na to wstąpiłaś do Zakonu, aby dusze ratować, uproś nam u Boga dobrych, świętych kapłanów, powołanych na to, aby dusze ratowali.

Uproś nam u Zbawiciela, Utajonego w Przenajświętszym Sakramencie głęboko wierzących i żarliwych misjonarzy dla krajów pogańskich. Za Twoim wstawieniem się niech Bóg dozwoli, by wszyscy, którzy mają zamiar zostać kapłanami, wytrwale i z Bożą Pomocą pracując, do swego wzniosłego celu doprowadzeni zostali, aby dla Boga mogli pozyskać dusze, które by Go na wieki chwaliły, kochały i wysławiały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Św. Teresy, Patronki misji.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, Tyś za życia ziemskiego tyle się modliła i ofiarowała za biednych pogan. Polecamy Ci i teraz kraje, gdzie jeszcze tyle dusz błądzi w ciemnościach niewiary i nie mogą znaleźć prawdziwej drogi zbawienia.

Proś Twego Niebieskiego Oblubieńca, by światło Ewangelii wszędzie przenikło, i aby On wytępił, w Miłosierdziu Swoim nieprzebranym niewiarę, pogaństwo i herezje. Niech Kościół Święty rozszerza się po całym świecie!

Wspomagaj wysłanników Wiary, którzy z płomienną żarliwością Wiarę Świętą ogłaszają. Nie odstępuj ich w uciążliwych drogach, wspieraj ich w walkach z piekielną przemocą, orzeźwiaj ich, gdy ich siły słabnąć zaczną, łagodź ich cierpienia i dolegliwości.

Osobliwie uproś Błogosławieństwa Bożego ich pracom, aby Matce naszej, Kościołowi Świętemu wiele dusz przyprowadzili. Ulżyj ich pracy, upraszając dla biednych niewierzących i niedowiarków tę Łaskę, aby Jezusa Chrystusa, Boga prawdziwego poznali. Okaż się prawdziwą Patronką i Opiekunką wszystkich Misji, zsyłaj wiele róż na kraje pogańskie, wybawiając dusze z niewoli szatańskiej. Amen.

 

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

 

Modlitwy za chorych, umierających i zmarłych.

Źródło: Jak kochać Jezusa Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1926

Prośba o uzdrowienie chorych.

Święta Tereniu, aniele miłości, proszę Cię, okaż się miłosierną dla tego chorego (tej chorej) N. Ulżyj jego (jej) boleści i uproś mu (jej) uzdrowienie, jeżeli to zgodne z Wolą Bożą. Jeżeli zaś nie ma na to Woli Bożej, uproś mu (jej), Święta Teresko, Łaskę, aby cierpliwie i z poddaniem się znosił(a) swoją chorobę, aby się Chwała Boża każdą chwilą cierpienia pomnażała, a chory(a), aby wzrastał(a) w doskonałości i Miłości Bożej, Amen.

Modlitwa za umierających.

Święta Teresko, szczęście Twoje w Niebie zasadza się jeszcze na czynieniu dobrze duszom ludzkim, wspomnij na umierających i przemów za tymi duszami, które Krwią Swoją Najdroższą Zbawiciel odkupił. Dopomóż im w ostatniej ciężkiej walce i uproś, aby one w stanie Łaski, z poddaniem się śmierć przyjęły i aby na wieki Boga oglądać mogły. Amen.

Modlitwa za zmarłych.

Panie Jezu Chryste, Który przez Świętą Miłość rodzaju ludzkiego stałeś się Człowiekiem i dla Odkupienia nas i wybawienia z niewoli piekła, Mękę i Śmierć najboleśniejszą poniosłeś: Któryś był pogrzebion, aż Boską Mocą Twoją Zmartwychwstałeś, a na Niebiosa wstąpiłeś, być naszym Pośrednikiem przed Ojcem i sądzić żywych i umarłych: prosimy Cię pokornie, abyś duszom wiernych zmarłych wieczne odpocznienie dać raczył w Przybytku Błogosławionych i Świętych Twoich, Który z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święta Tereso, módl się za duszami w Czyśćcu cierpiącymi!

Modlitwa do Matki Boskiej za zmarłych kapłanów.

O Maryo, Najsłodsza Matko moja, proszę Cię przez Twoje Cierpienia przy Śmierci Boskiego Syna Twego, ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu drogocenną Krew naszego Najmiłościwszego Zbawiciela za kapłanów w Czyśćcu cierpiących. Amen.

Eucharystyczne Serce Jezusa, wzorze i przykładzie serca kapłańskiego, zmiłuj się nad nami!

(Odp 300 dni. Pius X. 10. 9. 1907)

 

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

 

Modlitwa do Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Źródło: Litania do świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 1936

Modlitwa I.

O Święta Tereso! Ty jesteś wybranym dzieckiem Trójcy Przenajświętszej. Bądź moją Przewodniczką na drodze dziecięctwa duchowego. Dopomagaj mi w sumiennym spełnianiu obowiązków moich. Wlej w duszę moją odwagę, gdy jest w ucisku i zwątpieniu. Strzeż mnie w chwilach niebezpieczeństwa i oddalaj ode mnie wszystkie pokusy. Podaj mi Twą rękę, gdy zboczę z drogi cnoty i Miłości Bożej, bym prędko powstał(a) i ze skruchą powrócił(a) w objęcia Ojca mego Niebieskiego. Dopomagaj mi w pracy, w troskach, w obawach i potrzebach moich zawsze i wszędzie. Pocieszaj mnie, gdy ból dolega sercu zbolałemu i ułagodź cierpienia duszy mojej.

Szczególnie bądź mi pomocą w godzinie śmierci. Przyjdź wtenczas do mnie z ukochaną Matką Bożą i Świętym Józefem, Patronem umierających, i doprowadź moją duszę do Tronu Bożego, abym tam znalazł(a) Łaskawego Sędziego, i aby On mnie dopuścił do Wiekuistej Chwały. Amen.

Modlitwa II.

O Święta Tereso od Dzieciątka Jezus! Dziś obieram sobie Ciebie za swoją szczególną Patronkę i Orędowniczkę u Boga mojego. Będę Cię czcił(a) najgorliwiej i Twoje cnoty będę się starał(a) naśladować. Przyjmij mnie więc za Swoje dziecko przybrane; bądź mi Opiekunką w napaściach złego ducha; wspomagaj mnie we wszystkich niebezpieczeństwach ciała i duszy; uproś mi u Boga Błogosławieństwo w moich pracach i zamiarach, osobliwie zaś Łaskę wytrwania w dobrem i śmierć szczęśliwą. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *