Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie XIV o Męce Chrystusowej.

PAN JEZUS OTRZYMUJE BOLESNY POLICZEK.

I. Uczy nas przez to cichości

II. i składa zadośćuczynienie za nasze nierozważne mowy.

 

 

,,A gdy to powiedział, jeden ze służby tam stojącej wymierzył policzek Jezusowi mówiąc: Tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi?” — (Jan 18, 22).

 

I. — Publiczne uderzenie w Twarz Chrystusa Pana przez pachołka arcykapłańskiego było bardzo wielką zniewagą. Był to akt dzikości i tak wielką krzywdą, że nie tylko notuje ten fakt Jan Ewangelista, ale nawet Sam Chrystus Pan, Który choć wszystko inne znosił w milczeniu, tu jednak uważał za stosowne stwierdzić i podkreślić bezprawie. Uderzenie było tak gwałtowne, że zostawiło ślady na najczcigodniejszym Obliczu Pana Jezusa. Rozważmy obrazę wyrządzoną tym uderzeniem Królowi Nieba i ziemi przez jednego z nieokrzesanych, szyderskim śmiechem wybuchających pachołków. Jakże tę dzikość i zuchwalstwo karze Chrystus, Pan wszego stworzenia? Odpowiedzią pełną słodyczy i łagodności. Mógł zuchwalca ukarać natychmiastową śmiercią, albo dopuścić żeby mu świętokradzka ręka uschła. Nic podobnego. Z Miłością i spokojem wykazuje mu tylko niestosowność jego czynu.

O mój Jezu! Przykładem tym potwierdzasz to, czego przedtem uczyłeś słowami. Mówiłeś: ,,Uczcie się ode Mnie, Żem jest cichy i pokornego serca” (Mt 11, 29). Wyryj głęboko tę lekcję w moim sercu. Jaka jest bowiem moja cierpliwość, moja cichość, gdy doznaję krzywdy, gdy słowa moje są źle zrozumiane? O nie dopuszczaj, abym złym za złe płacił, niecierpliwością za niecierpliwość, ale daj mi ciche i pokorne serce, abym w cichości i cierpliwości znosił każdą wyrządzoną mi niesprawiedliwość. Abym w takich okolicznościach pamiętał na wyrządzone Tobie obelgi i szedł za Twoim Przykładem.

 

II. — Chrystus Pan także dlatego przyjął ten policzek, aby wynagrodzić Bogu Ojcu wszystkie niesprawiedliwe obrazy, jakie wyrządzaliśmy bliźnim, aby odwrócić karę, jaka czeka nas za nierozważne sądy. Zbawiciel wiedział najpierw, że między Chrześcijanami będą tacy, nawet w zgromadzeniach Panu Bogu poświęconych, którzy o innych wydają sądy i błądzą przez szemranie, szkodliwe, miłości pozbawione rozmowy, naruszające sławę bliźniego. Jeśli Pan Bóg na Sądzie będzie żądał rachunku z każdego słowa i będzie karał nieużyteczne, jakiego sądu może się spodziewać ten, który swego języka nie umiał poskromić?

Pan Bóg dał mowę, byśmy Go nią chwalili, lecz jakże często nadużywamy jej do obrażania Pana Boga, do szkodzenia bliźniemu, do gorszenia go! Może i my czujemy się winni pod tym względem. Idźmy na salę sądową Annasza i Kajfasza i przypatrzmy się Boskiemu Oskarżonemu. Dla nas znosi On ten haniebny policzek, aby odwrócić od nas podniesione Ramię Boskiej Sprawiedliwości. Na widok tego budzącego grozę obejścia się ze Zbawcą uczyńmy mocne postanowienie czuwania nad językiem, aby przez niepotrzebną wielomówność nie upadać i nie być kiedyś odrzuconym na wieki.

 

 

Modlitwa.

O mój Jezu! Z duszą żalem przepełnioną wspominam moje niezliczone grzechy, przez niebaczne mowy popełnione. Przebacz mi je i daj mi Łaskę zastanawiania się zawsze nad każdym słowem, czy się Tobie podoba i czy bliźnim jest pożyteczne. Amen.

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Bolesnej w miesiącu lutym ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lutowe ku czci Matki Boskiej Bolesnej.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *