Wezwanie Ducha Świętego
Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych, i zapal w nich ogień Twojej miłości.
V. Ześlij nam Ducha Twojego, a wszystkie rzeczy na nowo będą stworzone.
R. I ziemi oblicze odnowione zostanie.

Módlmy się: O Boże! który światłością Ducha Twojego oświeciłeś serca Twych wiernych, spraw, abyśmy za pomocą tegoż Ducha Świętego, szli drogą mądrości i pocieszeniem Jego zawsze napełnieni byli.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny

Dzień 3.
O Panno Najczystsza, zachowując przepisy prawa, nie dbałaś o to, że Cię ludzie za nieczystą mieć będą. Uproś nam łaskę zachowania serc naszych w ciągłej niewinności, chociażbyśmy w oczach świata winnymi zdawać się mieli.

 

V. Odpowiedź wziął Symeon od Ducha Świętego.
R. Że nie miał oglądać śmierci pierwej, aż będzie oglądał Chrystusa Pana.
Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, Majestatu Twego pokornie błagamy:
ażeby, jako Jednorodzony Syn Twój w istocie ciała naszego w kościele był stawiony; tak abyśmy za sprawą Twoją z duszami oczyszczonemi przed Tobą stawić się mogli.
Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.
Nas i potomków pobożnych błogosław, Dziewico Maryo. Amen.

 

 

 

 

Zdrowaś Marya i Litania do Matki Boskiej Loretańskiej str. 1353.

 

 

 

© salveregina.pl 2021

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *