Różaniec

RÓŻANIEC DOMINIKAŃSKI.

 

Źródło: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

 

Właściwy różaniec (Rosarium) czyli psałterz różańcowy (Maryański) złożony jest z 150 Zdrowaś Marya (według liczby psalmów). Podzielony jest na 15 części, każda część składa się z 1 Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Marya, które się odmawia z pobożnym rozmyślaniem o Tajemnicach głównych Życia, Śmierci i Zmartwychwstania Zbawiciela naszego. Chwalebnym jest zwyczajem, ale nie przepisanym, aby na początku Różańca mówić: Wierzę, Chwała, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś. Prosty różaniec, składający się z pięciu tajemnic, czyli trzecia część psałterza, nazywa się koronką.

Zastosujmy ten święty zwyczaj do nas, aby co dzień odmawiać pobożnie różaniec. Modlitwa ta Maryi przyjemna, od Kościoła polecona, jest Źródłem Łask dla nas samych i pobożną pomocą dla dusz czyśćcowych. Jeśli zatrudnienia nam nie pozwalają, aby co dzień odmawiać 15 tajemnic lub tylko 5, równy przynajmniej jakąkolwiek część, ten choć mały hołd, który ofiarujemy Królowej Nieba, z pewnością wyjedna nam Błogosławieństwo Boskie.

Odpusty, które są nadane za odmówienie Różańca dla wszystkich wiernych:

1) 100 dni za każde Ojcze nasz i za każde Zdrowaś Marya, jeśli kto ze skruszonym sercem i pobożnie odmówi Różaniec cały, tj. 15 tajemnic albo przynajmniej trzecią część. Więc nie zyska tych odpustów ten, kto nie ma intencji odmówienia przynajmniej 5 tajemnic.

2) Odpust zupełny raz w rok, gdy kto przez rok odmawiał codziennie 15 albo przynajmniej 5 tajemnic.

Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa na intencję Papieża.

3) Odpust zupełny raz w roku w dzień dobrowolnie obrany dla wszystkich, którzy mówią różaniec w godzinę sobie przeznaczoną.

Za wspólne odmówienie różańca:

1) 10 lat i 10 kwadragen raz w dzień;

2) Odpust zupełny w ostatnią niedzielę miesiąca, jeśli trzy razy przez tydzień odmawiali różaniec, lub przynajmniej 5 tajemnic.

Warunki: Spowiedź, Komunia Święta, nawiedzenie kościoła i przy tym przez czas jakiś modlitwa na intencję Papieża. Aby zyskać te odpusty, mogą wierni odmówić różaniec w domu, w kościołach, w publicznych lub prywatnych kaplicach. Aby zyskać te odpusty, należy wypełnić następujące warunki:

 1. Różaniec ma być poświęcony przez kapłana zakonu Św. Dominika albo innego szczególnie do tego upoważnionego. Jednak zyska 5 lat i 5 kwadragen każdy co odmawia trzecią część różańca, choć różaniec jego nie jest poświęcony.
 2. Potrzeba przy odmawianiu trzymać różaniec w ręku i używać go według zwyczaju; tylko, gdy kilka osób razem odmawia, wystarczy, gdy jeden trzyma różaniec i używa go, inni zaś, by należnie skupieni i od innego zatrudnienia wolni, razem odmawiali.
 3. Trzeba przy odmówieniu różańca rozmyślać o tajemnicach narodzenia, cierpienia, śmierci, zmartwychwstania itd. Aby sobie ułatwić rozmyślanie, zaprowadzono zwyczaj, aby wyrażać tajemnicę przed każdą częścią albo po Imieniu Jezus w każdym Zdrowaś Marya. Każdy z tych sposobów pozwolony, ale nie potrzebny. Podajemy tajemnice i zarazem owoc pewny, o który się starać i o który prosić należy przy rozmyślaniu. Jest to rzecz największej wagi, aby sobie stawić przed oczyma pewny cel rozmyślania.

I. In Mysterio Gaudioso. / Radosne tajemnice.

 1. Poczęcie Pana Jezusa. — Pokora i poddanie się.
 2. Nawiedzenie Św. Elżbiety, — Miłość bliźniego i radość w Bogu.
 3. Narodzenie Pana Jezusa. — Usposobienie serca na sposób dzieci i duch ubóstwa.
 4. Ofiarowanie w świątyni. — Posłuszeństwo i czystość serca.
 5. Znalezienie Jezusa w świątyni. — Połączenie z Panem Jezusem teraz i w wieczności.

II. In Mysterio Doloroso. / Tajemnice bolesne.

 1. Pan Jezus w Ogrojcu. — Żal, duch modlitwy, czuwanie.
 2. Biczowanie. — Duch pokuty.
 3. Koronowanie cierniowe. — Umartwienie własnej woli.
 4. Dźwiganie krzyża. — Cierpliwe znoszenie ciężarów stanu swego.
 5. Ukrzyżowanie. — Współczująca miłość dla Jezusa i Maryi.

III. In Mysterio Glorioso. / Tajemnice chwalebne.

 1. Zmartwychwstanie. — Prawdziwe nawrócenie.
 2. Wniebowstąpienie. — Pragnienie Nieba.
 3. Zesłanie Ducha Świętego — Skupienie ducha i gorliwość w modlitwie, błaganie o dary Ducha Świętego.
 4. Wniebowzięcie Matki Boskiej. — Łaska dobrej śmierci.
 5. Ukoronowanie Matki Boskiej. — Wytrwałość, cześć i ufność w opiece chwalebnej Królowej Nieba.

Wybór tajemnic dowolny. Zwyczaj jednak między chrześcijanami powstał, aby w ciągu tygodnia o wszystkich tajemnicach rozmyślać, gdy się odmawia tylko prosty różaniec o pięciu tajemnicach, radosny różaniec w poniedziałek i czwartek, bolesny w wtorek i piątek, chwalebny w niedzielę, środę i sobotę.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023