Różaniec

 

 

Źródło: Krótkie wskazówki jak w odmawianiu różańca modlitwę 1918

 

 

Pożyteczną jest rzeczą podczas Mszy Św. albo podczas adoracji Przenajświętszego Sakramentu odmawiać jedną z cząstek różańca, ale tak, aby przy pojedynczych tajemnicach przypominać sobie Przenajdostojniejszą Tajemnicę Ołtarza.

Mianowicie przy pierwszej tajemnicy radosnej porównywać Wcielenie Słowa Przedwiecznego z ustanowieniem Przen. Sakramentu i sakramentalną obecnością, Pana Jezusa, aby Mu składać cześć wewnętrzną i zewnętrzną.

Przy drugiej tajemnicy radosnej porównywać nawiedzenie Elżbiety przez Bogarodzicę z nawiedzeniem Przen. Sakramentu przez dusze miłujące, aby się przejąć miłością do Pana Utajonego i wynagradzać Mu zniewagi, jakie w tylu kościołach ponosi.

Przy trzeciej tajemnicy radosnej porównywać Narodzenie Pańskie z Komunią Świętą, by się od Matki Bożej, Św. Józefa, pastuszków i trzech Mędrców nauczyć, jak przyjmować Pana Jezusa.

Przy czwartej tajemnicy porównywać ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni ze Mszą Świętą, aby się od Dzieciątka Bożego, Najświętszej Matki, Św. Józefa i starca Symeona nauczyć, z jakiem usposobieniem słuchać Mszy Świętych i jak przy tym ofiarę z siebie Panu Bogu składać.

Przy piątej tajemnicy porównywać znalezienie Pana Jezusa w Jerozolimie i życie ukryte w Nazarecie z życiem Pana Jezusa w Tabernakulum i w duszy chrześcijanina, a śmierć Św. Józefa na rękach Jezusa i Maryi z pokrzepieniem duszy, wychodzącej z tego świata, przez Wiatyk Św.

Przy pierwszej tajemnicy bolesnej wynagradzać Panu Utajonemu te zniewagi, jakie ponosi od świętokradców, Mszę Św. odprawiających, albo Komunię Św. przyjmujących.

Przy drugiej tajemnicy bolesnej wynagradzać Panu Utajonemu te zniewagi, jakie ponosi od bluźnierców z pośród katolików, czy od żydów i pogan.

Przy trzeciej tajemnicy bolesnej wynagradzać Panu Utajonemu te zniewagi, jakie ponosi od heretyków i niedowiarków.

Przy czwartej tajemnicy bolesnej wynagradzać Panu Utajonemu te zniewagi, jakie ponosi od katolików niewdzięcznych i niedbałych w Służbie Bożej, albo źle się zachowujących w kościołach.

Przy piątej tajemnicy bolesnej wynagradzać Panu Utajonemu te zniewagi, jakie ponosi od grzeszników, Wiatyk Św. odtrącających lub w grzechu ciężkim przyjmujących.

Przy pierwszej tajemnicy chwalebnej czcić Pana Utajonego jako naszego Mistrza.

Przy drugiej tajemnicy chwalebnej czcić Pana Utajonego jako naszego Zbawcę.

Przy trzeciej tajemnicy chwalebnej czcić Pana Utajonego jako naszego Arcykapłana.

Przy czwartej tajemnicy chwalebnej czcić Pana Utajonego jako naszego Ojca.

Przy piątej tajemnicy chwalebnej czcić Pana Utajonego jako naszego Króla.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023