Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

Rozmyślanie XXIV o Męce Chrystusowej.

PAN JEZUS WYSZYDZONY PRZEZ HERODA.

I. Pan Jezus pozwala, że Go mają za głupca,
II. aby nas prawdziwej mądrości nauczyć.

 

,,Wzgardził Nim Herod ze swoim wojskiem i naigrawał się z Niego, a przyodziawszy Go w szatę białą odesłał do Piłata” — (Łk 23, 11).

 

I. — Z Boskim Majestatem na Obliczu stoi Pan Jezus przed Herodem i jego dworem. Ale z Miłości ku nam, On Prawdziwy Pan Bóg w ludzkiej postaci, chciał być wzgardzonym. Szydzono z Niego przed Kajfaszem jako z człowieka osławionego, opętanego; czyniono Mu zarzut, że jest Samarytaninem i diabła ma. Zwano Go szaleńcem, towarzyszem celników i jawnym grzesznikiem. Siepacze prowadzili Go schwytanego jak największego zbrodniarza przed zwierzchność duchowną i świecką. Oskarżono Go jako wichrzyciela i bluźniercę przeciw Panu Bogu. A teraz u Heroda uznają Go za głupca i prostaka, człowieka bez większej wartości. Rota żołnierska ubrała Go na pośmiewisko w białą szatę jak obłąkanego i wśród szyderczych śmiechów i urągań odprowadzono go przez publiczne ulice z powrotem do Piłata.

O, dziękujmy Mu za niepojętą Miłość, z jaką to wszystko przyjął na Siebie. Starajmy się całą tę wzgardę i wyszydzenie wynagrodzić Mu ofiarowaniem w modlitwach chwały, składanej przez wszystkich Świętych w Niebie i sprawiedliwych na ziemi. W codziennych modlitwach usiłujmy brać udział z największą pobożnością.

 

II. — Pan Jezus dopuścił to obelżywe obejście dlatego, że chciał nauczyć nas prawdziwej mądrości, polegającej na wzgardzie świata. Wedle słów ,,Naśladowania” jest to najwyższą mądrością przez wzgardę świata dążyć do rzeczy niebieskich.

Gardzić tym, co czyni świat, chcieć być wzgardzonym od świata, nie wywyższać się, do wzgardy nie przykładać zbyt wielkiej wagi, to są zasady Świętych, którzy się tego od Boskiego Mistrza nauczyli. Dlatego mówi Święty Paweł w swym liście do Koryntian: ,,Niechaj się nikt nie łudzi: jeśli kto między wami uchodzi za mędrca na tym świecie, niech się stanie głupim aby był mądrym” (I Kor 3, 18).

 

 

Modlitwa.

O mój Jezu! Ile to sług i służebnic Bożych poszło za Twym przykładem. Z miłości ku Tobie przyjmowali na siebie szyderstwa i wzgardę, i dali się traktować jak głupcy. Obudź i ożyw także i we mnie takie pragnienie. Naucz mnie tego ,,świętego głupstwa” krzyża, abym się stał godnym naśladowcą Twoim. O Odwieczna Mądrości, jedno jedyne upokorzenie Twojej Boskiej Osoby wystarczyłoby na zadość uczynienie za wszystkie grzechy świata. Dopuszczeniem na siebie wielu szyderstw i drwin wysłużyłeś mi przeobfitą Łaskę, aby z jej pomocą usunąć z serca wszelakiego ducha światowego i pragnienie chwały. Daj, abym szedł za Twoim Przykładem i tu był z Tobą wzgardzony, a tam w Niebie wywyższony przy Tobie. Amen.

 

 

Zachęcamy do uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *